Lite redaktionellt ...
Art Bin är en tidskrift för bl.a. konst, litteratur, musik och kulturpolitik - i databasform. Tidskriften är på så sätt sitt eget arkiv, allt publicerat finns kvar. Nytillkomna artiklar och dokument förtecknas alltid med länkar på Art Bins startsida. På sidan Alla nummer hittills (All issues) finns en översikt över innehållet i alla nummer från starten i april 1995.

Redaktör: Karl-Erik Tallmo, Nisus Förlagskonsult, Stockholm. Du kan läsa mer om redaktören i den personliga resumén. Pga sjukdom utkommer Art Bin sedan år 2000 mycket sporadiskt.

Konstnärer, författare och läsare inbjuds att medverka i publikationen. Art Bin redigeras ungefär som en tryckt tidskrift, så redaktören bestämmer vad som skall införas. Välkommen med idéer och förslag. Vill du skicka e-post, klicka här.

Redaktören tar tacksamt emot rapporter om tekniska fel, länkar som inte fungerar osv.

Observera: En stor del av materialet är på engelska, men en del är på svenska, tyska eller franska. De olika filerna har markerats med en språkkod, t ex. ENG, FR, GERM, SWE. Vissa texter förekommer på två språk; ambitionen är dock inte att alla texter skall finnas på flera språk. Tanken är i stället att viktiga dokument skall finnas tillgängliga på originalspråket.
De flesta menyerna är också på engelska (utom startsidan som dubblerats).


[English Homepage]
[Svensk bassida]

***