Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Tillvarons symmetri (forts.)


GEMENSAMT HAR Magnus Carlén och Arne Widman gjort en installation, ett arrangemang mitt i utställningslokalen.
  Två montrar är placerade mitt emot varandra. De är likadana, med likadana lysande gröna kantlister. I den ena montern är föremålen inglasade, i den andra inte.
  Båda består av två hyllplan. Den ena är full av porträttfotografier från skilda tider. Nykopierade, maskinkopierade  - alla i samma format  - i svart-vitt, i brunt, gulbrunt eller sepiabrunt  - beroende på ålder. Var och en har sin uppsyn, sin sorgsna, frågande, betänksamma, förväntansfulla, bistra eller befängda blick. Var och en likadan fram och bak, på likadana vita gipsrundlar, en styv flagga i toppen av en svajig, tunn pinne.


Magnus Carléns och Arne Widmans gemensamma installation.  Osökt blir de nedre porträtten representanter för döda människor, och de övre ansiktena skall då vara de levande, vi  -  och vi är på pricken lika de döda.
  På hyllorna i montern mittemot finns mängder av apoteksburkar. Kärl i olika format; större och mindre flaskor och burkar; smutsiga eller nersmorda med vita fällningar. Det är vackert och äckligt, eftersom en del innehåller underbara blåa kristaller och vätskor i flera läckra röda nyanser.
  Exempel på påskrifter:

8-hydroxy-quinoline
Benzen
Chromium Chloride
T-sprit
Klorättiksyra
Butylalkohol
Ricinolja
Nickelnitrat
Albumin
Glycerin
Selensulfid
Aluminiumklorid
Resocin
Agar-Agar
Formalin
Gjutjärnsspån
Malonsyra
Strontiumnitrat
Asbestfiber
Flöjtolja
Gummi Arabicum
Ren Bensin
Rosolsyra
Garvsyra
Naphtolium
Kristallsoda
Klorkalk
Natriumkoboltnitrit

Om ricinoljan hade placerats i någon slags begynnelse och formalinet i något slags slut hade ju effekten blivit en annan. Ja, om den minsta enskildhet i livet förändras, så blir helheten en annan.
  Finurligt och lustfyllt påminner Carlén och Widman om detta. Men kan någon komma på idén att protestera?

(Februari 1996)


<--Föregående

© Copyright Linda Hedendahl.

Om artikelförfattaren/About the author.


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Articles menu]

***