Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

"Konstgjorda Karlsson"

Konstgjorda Karlsson var bara en av många serier som publicerades i Sveriges första kolorerade veckotidning, "Brokiga Blad".

Det var Aftonbladet, som startats av Lars Johan Hierta 1830, som 1907 började ge ut en söndagsbilaga i färg - åtminstone var fram- och baksidan på den oftast 16-sidiga tabloidtidningen tryckt i färg. Den gavs ut ända fram till 1930 och förebilder var t.ex. de franska magasinen "Petit Journal" och "Petit Parisien". Första sidan innehöll ofta någon spektakulär teckning eller gravyr med motiv från senaste tidens nyhetshändelser, något som blev vanligare under första världskriget. Omslaget här intill visar t.ex. hur man med hjälp av aeroplan spred flygblad över Milano med reklam för senaste krigslånet (21 april 1918).

Men tidningen erbjöd inte bara allvarlig läsning, utan också inslag avsedda som förströelse, populärvetenskapliga artiklar om nya uppfinningar, elektricitetens väsen etc. Dessutom fanns en hel del knep och knåp och tankenötter. Och den sista, den andra kolorerade sidan, bjöd på serier. Här förekom rätt oskyldiga muntrationer under rubriker som "Nysande Nisse", "Pelle och Putte", "Mammas och pappas första barn" samt - "Konstgjorda Karlsson", som introducerades i nr 49, den 8 december, 1918. Allers hade publicerat en liknande serie 1908 - tysk till ursprunget - om uppfinnaren "Arkimedes Blom". Ny teknik var då som nu ett ämne för satir. I "Konstgjorda Karlsson" underströks i slutklämmen i varje avsnitt alla maskiners begränsning - även när de var människoliknande robotar: starka kanske de är, men hjärna har de inte för två styver.

Karlsson är troligen inte en svensk serie utan amerikansk eller kanske engelsk. Om någon av Art Bins läsare vet mer, skriv gärna till tallmo@nisus.se.

Konstgjorda Karlsson 1. (JPEG, 261 K)

Konstgjorda Karlsson 2. (JPEG, 263 K)

(Jfr med en annan serie från 1900-talets första år, "Mannen som gör vad som faller honom in"! Även OA kommenterade teknikens under.)


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]


***