Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 10, verso
(Kisamor document no 10, verso)Brev den 1 april 1819 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22 cm x 19 cm.


Transkription

Samma dag som smörgnigen [sker] börgas
skal Ett matt skeblad bomolga jn-
tagas fastande och dätt sker war
morgon tils 1 qwarter är för Tärd
om dätta söker honom får han
där för jcke up höra - Tag noga
beske af honom wad wär Kan däta
har gort när dätt är nära slut
på dänna före skriften -----
äfven om din mama och öfver
sänd Dätta Resept Til Rätelse
för mig Hälsa din mama samt
papa från Din o för ändeliga
                 Maria Jansson

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***