Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 11
(Kisamor document no 11)Brev den 20 maj 1819 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Den upp och nedvända texten har infogats rättvänd över ett tomt utrymme i brevet ovan. Mått: 22,5 cm x 19 cm.


Transkription

Flytthem d 20 Maij 1819

Älskade Johana

Nu ser jag du tänker hedra os
mäd din wisitt och du är Tusen
gång wälkomen af allas sial och
hirta hälsar dig dätt - sötta du war
god och tag mäd dig Dän om nämda
granlåtten til wåra båda förmaks
fonstt att för bättra däs utt sende
du får taga dom af wad slag du wil
blott dij äro wakra - om dij Kostar
mer går [sic] jgen ting jag betalar dät
Mäd tak samhett - din Mor
bör nyttga dom om nämda drank
baderna - bad är altid för delaktig
för lått så ofulkomlit haft
wärk din jgen Maria -
hälsa dina anhöriga

[den upp och nedvända texten:/upside down text:]
Skafa dätta bref til sin ägane
Fredrika hälsa dig och ber dig af alt hirtta
wara wälkomen hon ärna skrifa dig til
skälf j dag män hon skrifver til sin
Mor bror som skal gå äxprä här
j från

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***