Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 13, verso
(Kisamor document no 13, verso)Brev den 11 oktober 1820 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 19,5 cm x 23 cm, folded.


Transkription

Til bottemedel för wår beskedeliga Ekertt behöfes ej
annatt än fölgande! för jag tror wistt på beskrifnigen
dätt ej är annatt än Hem mo Ruider som för när warande
ej är faliga Män Kan blifva dätt - - -
Prepereratt Hunistter war af tages så stortt som
En hasel Nött som jnwicklas j watengrött och ättes
Mäd skwalp miölk om mornara j 2 månas tij war
Morgon - 1 gämfru Hap frö Kokar j 1/2 stop
sött miolk tils dätt spriker frött silas j från och
Miolken ur drikes 1 Tima äfter Hunistret
för tärande - däna miolk drikes 1 månas tijd
Jag hopas ej mer fodras skule dätt ! dätt skrif mig til
skal jag genast for årdna widare -----
Sötta du war af dän god heten och Kiop mig
1/2 Lod goda synålar blott af 2 slag Lärfs nålar
och där nästt någott finare du wett skolf wilka
du nyttgar mästt jag torde få wetta wa di Kostar
skal jag genastt öfver sända pänigarna wad du fins [?]
Mamselerna ber ödemiukast hälsa dig war äfven
god och anmäl min wördnas fula halsnig til din
Mor - alt är sig lik här utom dät att maiga
Lena skal wara bru här om söndag och alt soken
härskapet fölger häne fram din ödemiuka
               Maria Jans

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***