Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 17
(Kisamor document no 17)Brev den 8 juni 1822 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 15 cm x 20 cm.


Transkription

Flytthem d 8 junu 1822

Älskade Jeannete

Om gifven af siuk får jag j dag
e j skrifva mer än blot Dätt som
til hör medesin! Rijda får Du
als jnte wäl åka och gå - bada
Kan du för söka om Du finer dig
wäl af dom gör du Dätt män dij
bör wara war ma - smultror får
Du ätta - Hampfrös miolken
får nu uphöra att Drikas - wore
Dätt Dig mögelit att få hälsa på
hos os några Dagar wore wäl
alla Halsa Dig och Din [mari?]
af upriktigaste Hirta

[Brevet adresserat till:/the address written as:]
Demoiselle Jeanette
Ståhl
Nygård

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***