Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 18, verso
(Kisamor document no 18, verso)Brev den 17 juli 1822 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22,5 cm x 20 cm.


Transkription

Glage på wäsby för Juli D[?] älskar[?]
är Komen j Torstas anlände han
han är wärkerligen älskward ---
på åby är nu myket främande men
jag nämner blot 2 för deras för
Tinster skul Docktor Lunberg - och
Dito axen berg Di är jnte Kalade för
siuk dom men om frågan blir om
att stila Liufv matighet på!! ung
flikor blir Dij nyttiga Til något -
Fröken Ruden siot är ämnad att j
höst blifva gufvenat pa åby lika
barn leka altid bäst ----
alla Hälsar Dig wänskaperlit
äfvit är jag din o för änderlig
                   Maria Janson

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***