Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 22, verso
(Kisamor document no 22, verso)Brev den 1 juni 1825 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 14 cm x 20 cm.


Transkription

En flaska - Där af Drypes 5 Dropar
j ögon brån - och Titar sädan
up att Dätt Kommer wäl
Där utti -war afton bör Detta
ske --------------------
Minna Damer wilman finer
sig wäl och hälsar Dig
äfven De minna - äfvit
oför ändelit Din wen

                    Mari

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***