Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 24, verso
(Kisamor document no 24, verso)Brev från Kisamor till Jeanette Ståhl eller möjligen Julia Drangel. Trol. från 1821. Mått: 11 cm x 19,5 cm.


Transkription

Dätta Resaptt torde du wara god och af
skrifva som til hör unga Ekert ----
5 Lod skalad och karfvad witelök
5 Dito Kallmus+ Rott
5 Ditt Trefolgum
5 Lod hälsotteroter
Dätt alt sammans kokas j 5 kaner
waten til 2 är qwar silas och war af
drikes 1 halt qwarter morgon 1 midag
och 1 afton --- Hunistret ätes som
for - Dänna dekokt är Tineligar för
honom än brunns dricking ------
J dag skrifver jag til Leutnant
Falk som komer att bo här under
Medisin Herskap har warit goda
och för ärat mig dätt på dätt jag jnt
hat någott att före wända wil dij
göra alt jag är äfven bjuden att
altj få bo här om jag wil och
hit taga så många parsanter som
behöfver min dager liga til sin
Jag har takat män jag tykte
ej sinelit [?] om til budett

+Kallmusrot
[brevet slutar här, kanske har resten rivits bort/the letter 
ends here, the rest might have been ripped off]

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***