Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 4
(Kisamor document no 4)Reklamationsbrev till posten från J Hellwegh med svar från Nils Elggrén, Kisa. 6 och 7 april 1817. Mått: 12 cm x 15 cm.


Transkription

Det Brefvet eller Asken om 5 lods
vigt som under d 6 mars står i
post Boken införd adresserad til Fru
Ficken i Stockholm är ej dit an-
kommit. kan uplysningen derom
vinnas i kisa eller böra Vi der om
adressera oss til Kongl Post Contoret
i Linköping frågas af
                     J Hellwegh
Flytthem d.6.Apr:
1817 verte
Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***