Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 5, verso
(Kisamor document no 5, verso)Brev från Kisamor till Jeanette Ståhl den 13 mars 1818. Mått: 22 cm x 19,5 cm.


Transkription

Jdag war juliana här och bad mig hälsa
dig tusende falt - och dina Föräldrar din
papa Til ber hon skada att din mama
jntte är död nu - Män jag wil för Egen
Räkning under stöga din papas Lifs tijd
om jag kan - Han är En j blandom
jag önskar kuna för länga Lifvs tijd-
den ått. Som skal ske mäd fölgand
Dubel malöls Extrx. war af jntages 1 Teske-
blad om mornarn j En liten sup brän-
win - om qwälerna jntages 2 Teskeblad
Fläder mos j wad som hälst - jngen
dekokt widare behöfves att Drika
för än j april månad - då du är god
påminer mig om wad jag har årdjner-
at - och hur din papa mår - Min
Ödmiuka Hälsnig och Mång faldiga
Tak Sägelser Til dina Föräldrar och
Samteliga syskon - Mamsel Ekert
och däss bror - kan jag inte få se
häne utan Resa til Stockholm -
så skal jag wäl dätt när alt är
glömt wad jag tykte mig tyda
här mäd fölger Rottpulfvrett
Som Du och Mamsel ekert skal
dockterera Era Rotter mäd jag önskar
kurn må lykas - jag afvundas jnte
Patronäsan hälsar och Takar för
saln alla Damena j öfvra bygnig-
en för undrar sig att du fått honom
för sånt pris samt mina Mamseler
och Fru Helweg jnstämer j dätt samma
Dij ber om sin hälsnig alla samans
Härskapet både här och j wäsby
Din oföränderliga Maria Jans Dotter.
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***