Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 7, verso
(Kisamor document no 7, verso)Brev den 27 juli 1818 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 11/22 cm x 19 cm.


Transkription

6 Lod mile folgom - 6 Ditto Kamile-
bloma - 1/2 Lod wittelök Dätta alt
Kokar til sammans j 1/2stop
bränwin til hälten är bott Kok-
att - j dätta bränwin blötes en
Lin klut 4 Dubel och lin das
om war wäken Käns morgon och
afton blötes Dän sam ma och
så fort far dätt tils all wärk
är för bij som sker jnom 3 döng
sädan betäkes samma stäl mäd
En häft plåster s lap j 12 deng
utan ömsnig - skrif mig någon
gång til jag skal ej göra som
Däna gangen jag trode att jag genas
beswarade ditt bref och så wat
jag öfver tigad j wäs by att
jag för sumat dätt - alla ber
hälsa dig ödemiukast och Din
o för ändeliga
                 Maria Jans Dotter

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***