Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 8, verso
(Kisamor document no 8, verso)Brev den 19 september 1818 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22 cm x 19 cm.


Transkription

äfven så länge nytgas om slaget om
Knädet - och när däsa 14 dagar är
för lijdna onskar jag få weta för
hålandet war på jag will [?] genast öfver
sända Ny årdnad sion häler före
skrifning wad som då bör i aktagas
jag Kan jnte för när warande anse :
någon hit Resa wara nöd wandig
för än dätta är nytgad - alla ber
hälsa dig Mäd aktnig har äran
wara din Tilgifna wän och
         Tina Rina
    Maria Jans Dotter

Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***