Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Sensitivan

Barmhertig var! - O, väck mig ej till smärta:
Hvar fiber darrar, om din hand mig rör.
Jag är ju bilden av ett qvinnohjerta;
O! säg, hur du min inre frid förstör?

Ömtåligt är mitt lif, dock af ditt sinne
Jag är symbolen, om du mig förstår!
Ditt samvet', Sensitivan lik, derinne
Ja darrar, ock ett blad, vid ångrens tår?

Men se! när, slöts af två  demoner dragen
Du  vacklar mellan dem i hjertats val,
Jag  har blott en:  den korta lefnadsdagen
Af ljusets engel skyddas i min dal

Hvad har jag brutit? Inga färgor blandas,
I praktfullt skimmer, till min enkla drägt.
Ack, skona mig: låt mig i kärlek andas
Det sälla lif, af ljud en himmelsk fläkt!

Du är ju, liksom jag, en planta vorden,
Och när en gång du rörs af dödens hand,
Du sjunker äfven, bäfvande till jorden
Och ber om skoning opp till ljusets land.

Hvi räds jag dig? Jag vet ju sammantrycka,
För ondskan rädd, hvar känsla i min barm?
Lef du, som jag, och sök i din stilla lycka
I ödmjukhet, för ljusets kärlek varm.


[Nästa dikt]
[Tillbaka till Euphrosynemenyn]
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]


***