OBS! NU OCKSÅ I BOKFORM! Sedan juni 2004 finns den svenskspråkiga varianten av dessa texter också utgivna i något uppdaterad form som tryckt bok under den samlande titeln "När livet tog en annan väg: Om amalgam, fibromyalgi och konsensus inom forskningen". Den omfattar 139 sidor och har kompletterats med ett omfattande sakregister. Professor Robert Olin har också skrivit ett förord. Boken har formatet 14 x 21,5 cm, är häftad och har omslag i färg.
Pris 190 kr hos Books-on-demand.


Download PDF
(English)

Here you can download a PDF file with two articles by Karl-Erik Tallmo from issue no 23 of The Art Bin:

"A Life Redirected: The Story of an Illness" and "Consensus and Canaries: About Medical Science and its Loyalties".

The PDF includes both articles and contains 131 pages in book format. The file size is 2.7 Mb.

 Download PDF file!

(To read the file you need Acrobat Reader, which is available free here.)

[To The Art Bin's English homepage]

  Ladda ned PDF
(Svenska)

Här kan du ladda ned en PDF-fil med två artiklar av Karl-Erik Tallmo ur nr 23 av The Art Bin:

"När livet tog en annan väg: En sjukdomshistoria" och "Konsensus och kanariefåglar: Om den medicinska forskningen och dess lojaliteter".

PDF -filen omfattar båda artiklarna och innehåller 124 sidor i bokformat. Filens storlek är 2,4 Mb.

 Ladda ned PDF!

(För att sedan kunna läsa filen behöver du Acrobat Reader som finns gratis här.)

[Till Art Bins svenska startsida]