2
eldens svarta spår
visar först förstörelse
nu förnyelse

i heta lågornas ljus
återväcks svunnet solsken


1   2   3   4   5   6   7   STOPP