för avsedd utformning krävs Internet Explorer (inställd för mellanstort teckensnitt)

 

Lawa
SJU ILLUSTRERADE TANKA-DIKTER

En japansk tanka (eller waka) är en dikt uppbyggd av trettioen stavelser i två avdelningar: kami-ku och shimo-ku. De tre versraderna i kami-ku består av vardera fem, sju och fem uttalade stavelser, och de två versraderna i shimo-ku består av vardera sju uttalade stavelser.

(Den "sentida" japanska kortdikten haiku motsvarar de tre versraderna i kami-ku.)

STILFÖRKLARING

ZEN-ESTETIK

 

sabi =  en viss rustik enkelhet, en gammaldags ofullkomlighet

shibui =  "god smak" med måttfullhet och ingen skrytsam prålighet
 

TO ENGLISH VERSION TILLBAKA TILL ARTBIN TILL DIKTERNA