Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 14
(Kisamor document no 14)Brev den 3 februari 1821 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22,5 cm x 20 cm.


Transkription

Flytthem d 3 fbriari 1821

Bästta älskade Jeanette

O ränkliga Tak sälgelser för dina
båda brefv dätt fänade os öfver
all beskrivnig att se dig må
wäl - och j syner hett mig att
Jag nu blefv ofver tygad att
du uttan medesen slop dän svåra
hufvud wärken - Jag tror jnte
hafs luftenen wara Enda ord
saken til dätt du måte wistt
wara gladare til Humör samt
få Lätt smält matt att för tära
Dätt war wäl att unga Erkert
är bätter så wida att nu tror
Jag han mäd Kort het skal

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***