Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 16
(Kisamor document no 16)Brev den 2 juni 1822 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 22,5 cm x 19,5 cm.


Transkription

Flytthem d 2 Juni 1822

Älskade Sanet

Lika bestört som for undrad wart
jag wid Läsnigen af Ditt bref jag
Trode nu att alt war för bij af plågerna
Nu måste Du noga nytga Dätt som
fölger - swag föda - jnte Drika Kafe
stark mortion - och Dätt En Låg tid
om naturen skal komma j årdnig!
4 jglar häler 3 säte Krin stolgången
Dätt sker fort - sädan bögas på fölgande
Dag - 2 af mäd fölgande piler jntages
war morgon - war afton jntager Du
+Hemoruydal pulfver - Dätt Kan nu
jnte slopa magen pilerna förhindrar
dätt - 2 Dagar äfter blodjglanas nytgande
skal ått Dinna Rosen mar ins posar
brukas och Dätt både morgon och
afton- om qwälarna smörges före
mäd Lius Talg ----
+ pulfvret jntages 1 Teskeblad utaf
[Hälsningen till Mon cher Auguste (sedermera urklippt) 
är trol. skriven av Jeanette Ståhl, som brukade brevvla 
med sin bror på detta språk. The greeting to "Mon cher 
Auguste" (eventually cut out) is probably written by Jeanette 
Ståhl, who used to correspond with her brother Auguste in 
French.]

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***