Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 21
(Kisamor document no 21)Brev den 10 maj 1825 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 23 cm x 20 cm.


Transkription

Flytthem d 10 Mai 1825

Goda Älskade Jaenet

Dett faler dig wis undelit att få Bref
från Mari uttan att Du forst skrifvit
Mig Til! Men sakn är Den att jag för
Glömt Adräsen Til Mamsel wilman! och
jag Lofvade henne att jag skule skrifva
Henne Til Då hon får Komma hitt
för att Nyttga De medesinska Råd som
jag Anser Tiänliga för Des wext -
Så Ledes Anhåler jag Ödemiukast att
Du wore så God och mädelade henne Det
hon nu Genast får Komma och som
for är sak blir Des bonig stäle Åby
Der jag ej Tror Dij skal Les -------
Om Din Lilla Kjärliks planta Lämnar
Dig någon Tid öfverig! Så Anhåler jag
Dett Du wore God och Tjöpte mig 2
Möse bandes Rosor - Dett foderas 5 qwarter
Til wardera! och Hälst blott witta
fasonerade Dett bredaste Di Kan fårs

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***