Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 22
(Kisamor document no 22)Brev den 1 juni 1825 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Mått: 14 cm x 20 cm.


Transkription

Flytthem d1Juni 1825

Bästa owärdeliga Jaennet

Blott några ord om dett Ange Lägnaste
som Är att Aldra ödemiukast Taka
Dig för så wäl uttratade Komisoner
Att alt war j höxta måto Til pas. Kan
Du Dömma skiäfv - och Då ej mer där
om! Angånde ögon Dropar så
up ger jag fölejande. så som Dij
Mäst wäl görande  ---------
2 nys wurpna Egg Kokar 1/2
Timme - j hast Tages wittan och
Läges j En stark gles Linnen
Duk - Då j millan Den forsta Läger
Ett Lager bär som är fint stöt,
och koper [?] rök [?] stort som En
Ert - äfven stöt - sädan Krystas
all saften wäl Där uttur - öfver
Ett ör glas sadan för waras j

Verso
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***