Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Kisamor, dokument 23, sid 2
(Kisamor document no 23, page 2)Brev den 2 maj 1832 från Kisamor till Jeanette Ståhl. Dubbelvikt, skrivet på tre av fyra sidor. Sida 2. Mått: 20 cm x 23,5 cm, i vikt skick.


Transkription

[Recept?] Til Din son
Crono Essans 1/2 jumfru - Där af jngifves barnet
5 Droppar midag och 10 afton j Ett matskeblad Renst
win! och war mogon jntager baret 2 Theskeblad
wittelöks sirap! Dätta öfvan skrefvna tror jag wara
ful gelp til Gosen -----------------

Jag min Kärra Jaenet Den ått fölgande siuk beskrifvningen
Gorde mig myror j hufvudöt och jag må Tenka och grälla
där öfver att mäd della Henne nåd - så mötes jag afv
den swårighetten att troligen är De medikamenter som
Hammat Blodflödet orsaken! Til Hufvudwerken
och uttan att Hafva Pattinten under min dageliga
til syn En månad! så tror jag mig Ej til något an-
gånde medesinska Råd! Men Grufvelit swårtt är dät
att Bestemma jnnan jag set patienten! så är dätt äfven
att Tilstyrka Endast Bruns driknig! för ofta hender
att så Länge Luften är warm så Linderas plågorna
som sän åtter Kommer mäd Dubelt prosent - mäd et
ord Kommer Hon så är hon wäl kommen och
jag Enelit min plikt skal göra alt för hene ---
jag tog mig friheten att Gemföra Er 3 Enigheten j
Ett och samma blad - Då dät Ej Kunde Lämnas

Sida/Page 1
Sida/Page 3
Artikel om Kisamor
Article about Kisamor


[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]
[Kisamor Översikt/Overview]
***