Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Vinter-Blomman

Gengångerska, från flydda våren!
I ensligt tjäll, en kulen dag,
Dig helsar blott, vid saknadståren,
Min sorgsna suck: "du dör som jag!"

Hvi lefva, när den gudaflamma
Är skymd, som utgör lifvets väl?
Hvad ljuset är för dig, detsamma
Är kärleken inom min själ.

Ej lyser, att din vår förljufva
En stråle mer från dagens rand.
Välan! o, flyg, som minnets dufva,
Så snabb, till mina drömmars land.

Der, vid hans varma hjerta sluten,
Säg, att jag ville dö som du:
En solblick, från hans öga gjuten,
Mig kallade till lif ännu!


[Nästa dikt]
[Tillbaka till Euphrosynemenyn]
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]


***