Please note: All files marked with a copyright notice are subject to normal copyright restrictions. These files may, however, be downloaded for personal use. Electronically distributed texts may easily be corrupted, deliberately or by technical causes. When you base other works on such texts, double-check with a printed source if possible.

Spegeln

Visa.

Säg, flicka! hvarför' spegeln får
Din tjusningsblick i livets vår?
Jo, vet, din själ
Ej blott sin bild i glaset ser,
Men gläds, ett fridens barn, än mer,
Att bo så väl.

Med löjet på din rosenmund
Hur' ljuft att hvarje morgonstund
Sin hyllning ge
Åt detta klara genomsken
Af själens inre verld, så ren:
Ditt anlete!

En hydda, värd en Gud, så glad -
Skönt väfd af ros och liljors blad
Har Psyche fått!
Men - timman har ej slagit än
För ett besök af kärleken
Han väntas blott.

Ack! snart när hans förtrollningsmakt
Din fria själ i bojor lagt
Vid hoppets röst,
Hans  bild ditt ögas tjusning är
Och spegeln,  gömd i djupet, bär
Du i ditt bröst.

Hur' skön din verld, din hela verld,
Der känslan, ren och oförtärd,
Än spegla får
Ett idéal utaf din själ;
Och Amor gläds, att bo så väl
I lifvets vår.


[Nästa dikt]
[Tillbaka till Euphrosynemenyn]
[English Homepage]
[Svensk bassida]
[Origo menu]


***