7
vägen för framåt
kanske är den inte rak
smyger runt ett hörn

sök inte spåret bakåt
där är slut inte början


1   2   3   4   5   6   7   STOPP